Avtonom günəş elektrik stansiyası (On-grid, Off-grid sistem) 15

Avtonom günəş elektrik stansiyası (On-grid, Off-grid sistem)

Yerləşdiyi yer: - 

Günəş panellərinin sayı:270x 280W Polycrystalline

Alınan enerji:416Kvt/saat

Nominal güc:120kvt , üç faz

Toplanılan enerji:88kvt/saat

Təqdim olunan sistem fərdi yaşayış evi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sisitem, 120kvt –a qədər istənilən yükü işlədə bilər. Günəş panellərindən gün ərzində ərzində 416 kvt/saat elektrik enerjisi alınır və alınan enerji akkumlyator batareyalarında toplanır. Akkumlyator batareyaları vasitəsi ilə 88 kvt/saat enerji, istifadəçiyə ötürülür. Sistemin daha effektiv işləməsi üçün və istifadəçinin enerji sərfiyatı böyük oldüğundan, bizim tərəfdən sistemdə bəzi dəyişiklik edilmişdir. Günəş massivlərindən alınan enerjinin səmərəli istifadəsi üşün çevricilərin çıxışlarında xüsusi limiterlər yerləçdirilmişdir. Bu qurğular vasitəsi ilə sistemin çavabdeh olan hissəsində, çıxış yükünün az olan anlarında, günəş panellərindən alınan enerji hökümət xətdinə yox, bilavasitə başqa sərf olunan yüklər arasında bölünür. Bununlada günəş panellərindən alınan enerji, həm akkumlyator batareyalarının doldurulmasına, həmdə şəbəkə daxili lazım olan qurğuların qidalanmasına yönəlir. Günəş massivlərindən alınan enerji tam olaraq istifadəcinin enerji sərfiyatının bağlanmasını həyata keçirir.